Arkiv | november, 2012

Jag vet hur vi kan få 1,3 miljarder kineser att intressera sig för oss

30 Nov

I Kina spirar just nu många nya tankar om hur deras utbildningssystem kan utvecklas. Kineserna har insett att deras system av idag inte fostrar några Steve Jobs. De har insett att deras system inte kan finslipas utan radikalt måste göras om.
 
I USA träffades för några veckor sedan 700 lärare och föräldrar för att möta några av de mest framstående inom pedagogiska forskning som finns; Carol Dweck, Nikhil Goyal, Ken Kay, Alfie Kohn, Steven Jones, Wendy Mögel, Sir Ken Robinson och Yong Zhao. De sammanstrålade för att knyta ett förbund och visionera om framtida utbildning. Vill du läsa mer så gå in på deras hemsida:
 
 http://www.curtiscfee.org
 
Dessa pedagogiska spjutspetsar menar att vår framtid medför helt andra utmaningar. Utmaningar som formas ur grundvärderingar såsom mänskliga rättigheter. Om vi bättre utgick från det skulle utbildningssystemen fostra framgångsrikare mot framtiden. Det är det här som intresserar kineserna.

Vad ska vi då ha för nytta av att läsa det här?
Jo, jag tänker att vi i Sverige har kommit så långt och kan komma så mycket längre om vi inte lade så oproportionerligt mycket tid på avslutningar, kepsar, betyg, prov och dokumentation. Tänk om vi istället diskuterade vision, värderingar, delaktighet och kanske allra mest framtiden! Vi har ju så mycket av allt det egentligen. Vi behöver ju bara ändra vårt fokus.

Då ni, då skulle Kina göra alla sina studiebesök hos oss.
I Kina finns det 1,3 miljarder studerande…

Vad ska du göra för att Kina ska rikta sina blickar mot oss?

 

Annonser

Om en häst…

29 Nov

Kanske har du redan hajat till.
Ska jag blogga om en häst? Jag som knappt aldrig ens suttit på en.
Jag ska blogga ändå.

Det fanns en häst som betytt mycket.
Det fanns en häst som gjorde stor stor skillnad.
Han hette Latte och han gjorde skillnad för min dotter.

Min Moa har i sitt liv brutit armen tre gånger varav två vid hästhoppning.
Det satte sina spår i försiktighet ända tills hon började rida Latte.
Latte fick Moa trygg.
Latte fick henne att våga och att utvecklas.

Idag är Latte min stora förebild!
RIP

Företagare, politiker och skolfolk är överens…

29 Nov

Företagare, politiker och skolfolk verkar helt överens om en sak.
Att vi ska höja vår utbildningsnivå!
Sveriges konkurrenskraft är beroende av hur hög utbildningsnivå vi skapar. Det är viktigt för demokratin, vår bildning men också ekonomiskt. Idag vet vi genom studier att länder med höga utbildningsresultat får högre tillväxt. Bland annat går det att se en koppling mellan höga resultat i PISA och tillväxtökning.

I länderna som hör till OECD går det att utläsa att kunskapskraven har ökat. För att komma in på arbetsmarknaden krävs minst gymnasienivå. I Sverige har 87% av befolkningen i åldern 25-64 minst en gymnasieutbildning. Finland kommer upp i 83% och snittet i OECD ligger på 74%. Trenden är att det krävs högre och högre utbildning för att nå arbetsmarknaden. Så vi i Sverige har ett bra utgångsläge. Sverige har ett uppbyggt system för högre studier som möjliggör för många att studera vidare. Men idag krävs än mer. Vi måste vässa ytterligare.
Utbildning är viktigt och utbildning kommer bli än viktigare!

Hur ska du höja din utbildningsnivå?

Konsten att avveckla ett uppskjutarbeteende.

28 Nov

Jag skriver en uppsats. Jag skriver en uppsats. Jag skriver en uppsats.

Det gäller att repetera för att förstå och för att lära. Det jag behöver lära mig att förstå är att uppsatsskrivande innebär ett kontinuerligt arbete och inte ett intensivjobb sista dagarna innan ett dead-line. Jag måste lära om…

Jag har utvecklat goda strategier i mitt uppsatsskrivande att göra det som faller mig in och inte det jag borde göra. Förträngningsstrategier, prioriteringsstrategier, luststrategier…Allt för att jag inte ska behöva göra det där just nu. Jag gör det sen.

Nu kommer en svår fråga: Gissa vad jag egentligen skulle göra när jag nu satte och blogga?
Ja, just det….arbeta med uppsatsen…Men nu ska jag tänka om. Nu ska det bli slut på: ”Jag gör det sen”.

Känner du igen dig? Min fula ovana är ju ingalunda unik men därmed inte ursäktad. För jag vet att resultatet egentligen blir bättre om jag börjar i tid. Jag har försökt analysera mig själv och komma fram till varför jag gör så här. Mina slutsatser är dels att det funkat hittills och dels att jag alltid kan utveckla och göra lite till. Jag får sällan känslan att vara klar eftersom allt alltid kan bli lite bättre.

Mina strategier för att ändra beteendet är:

*Cina, du skriver uppsats för att du vill = tycker det är kul. Så det är ju mitt fria val!

*Cina, du vill ju lära dig mer och du vet att det här är ett bra sätt.

*Cina, analysera och tänk inte så mycket. Bara gör det!

*Cina, tänk starterna. Jag börjar bara lite med att öppna dokumentet…

*Cina, det viktigaste är inte att du har förstått allt innan utan bara skriv så kan du bearbeta sen.

Så nu mina vänner är det dags att ta itu med mitt uppskjutarbeteende.
Vad ska du ta tag i?

Vad ska du göra idag?

27 Nov

Jag tror på vikten av att göra skillnad.
Jag tror på människans vilja att utvecklas.
Jag är övertygad om att alla kan göra skillnad och förändra.
Vi alla!

Har du läst om pojken som kastar tillbaka snäckor i havet när de spolats upp? Stranden är överfull och pojkens pappa ser den ändlösa högen med snäckor. Realist som han är säger han att det ändå inte går. Men pojken svarar bara positivt att för den här snäckan gör det skillnad!

Förändringens omfattning kan vi kanske inte råda så mycket över men att vi kan göra skillnad i vår vardag råder det väl ingen tvekan om?!

Vad ska du göra idag?

Fantastiska Fölungen

25 Nov

Idag är jag lite nostalgisk. Barnen har vuxit snabbt och mina tankar kommer tillbaka till deras första år i livet. De år då de hade förmånen att få gå på fantastiska Fölungen.

När jag träffade en gammal skolinspektör från England för någon månad sedan frågade han om just Fölungen och förklarade att det var kanske det bästa lärande han sett som skedde där. Han har inspekterat många skolor i England och varit runt och observerat i många kommuner i Sverige.

När min son slutade förskolan Fölungen för över sex år sedan beskrev jag sambandet mellan deras verksamhet, synen på barn och skötseln av en Magnolia.

Magnolian är från början mycket skör och känslig. Den kräver en god jordmån och en kärleksfull skötsel för att trivas. På våren är blommornas knoppar ivriga att titta fram i solljuset men de riskerar då att bli skadade om frosten sätter in. Magnolian behöver värme om sig för att klara att slå ut.

Får Magnolian denna stöttning i livet växer den sig stark och tålig. Då finns det inga gränser för hur mycket den kan blomma ut!

Denna start i livet har våra barn fått hos er på Fölungen. Ni skapar förutsättningar och möjligheter för alla att blomma, växa vidare och bli starka.

Det lyser om en blommande Magnolia. Blomningen är kort men den blommar oftast på barkvist och så bedårande vacker som en stjärnas glans. Vår tid hos er har, i ett livsperspektiv, varit relativt kort men det finns många strålande minnen bevarade i våra hjärtan. Magnolian har en alldeles bedårande doft som den sprider omkring sig. Den sprider hopp och tillit. Precis som ni…

Det händer mycket med vår Magnolia nu. Den är på väg att slå rot någon annanstans och växa vidare där. Det smärtar oss att skiljas från den och alla er som finns här men naturens växlingar måste vi lära oss att acceptera och leva med.

En tröst för oss är att Magnolian är en av de växter som funnits längst här på jorden och det ni gjort för våra barn kommer vi att bevara och låta leva kvar hos våra barn resten av våra liv.

En skola i världsklass

24 Nov

Hur får vi världens bästa skola?

Jag tror det viktigaste är förhållningssättet till lärande och elever.
Alla kan lära frågan är bara HUR?
Den framgångsrika skolan är en skola där lärare försöker, gör om och försöker igen.
Att söka sätt och våga förändra.
Det handlar också om elevernas medvetenhet om vad som fungerar och inte fungerar.
Att lära eleverna hur dom lär sig.
I den framgångsrika skolan arbetar lärare och elever tillsammans mot målen och använder hjälpmedel och kreativitet för att hitta sina vägar.
I den framgångsrika skolan finns inga omöjliga elever.
Ge upp finns inte som alternativ.

När lärandet inte flyter på som väntat ska skolan fundera över vilka åtgärder och förändringar de behöver vidta. Sanna Åhs, rektor på Fittjaskolan, har vänt sin skola från låga resultat till framgång.
Hon beskriver att alla pedagoger ska vara en del av förändringen.
Att börja i sig själv. Vad behöver jag förändra?
Men det hjälper inte att byta tapet. Vi måste börja med grunden.Lite färg leder inte till så stor förändringen. Men det gör en ombyggnation.
Flytta väggar, riv murar och höj tak!

Om vi har prov och en elev gång på gång får tex 4 av 30 poäng kan dessa prov knappast betecknas som en bra grogrund för lärande. Vi måste bygga läridentiter- få eleverna att tro sig kunna lära. Inte tvärtom!

Lärare av idag vet det här.
Lärare av idag vill.
Lärare vill att varje lektion ska vara meningsfull och framgångsrik mot målen.
Lärare vill hitta elevernas lärstilar och utmaningar.
Lärare vill tro på alla elevers förmåga att lära.

Men de måste få prioritera sitt inre arbete. De måste få TID.

Sen behöver vi skapa en skola som rustar eleverna för att klara samhället och till och med framtidens samhälle.
Ett informationssamhälle som kräver helt andra egenskaper hos eleverna.
Forskningen är enade om att en annan syn på lärandet måste hamna i fokus.
Förmåga att hela tiden lära om. Förändringarna och kunskapen förändras snabbt idag så vi
måste lära oss anpassa oss till nya situationer. Tekniken och samhällets förändring går i ett rasande tempo.
Vi måste bygga starka läridentiteter för att klara en sån föränderlighet.

Jag tror inte direkt något av det jag skrivit är en nyhet för dig. Forskningen har sagt detta länge, framgångsrika skolor jobbar efter det.

Hur ska du bidra till att vi får en skola i världsklass?