Arkiv | Undersökningar RSS feed for this section

Företagare, politiker och skolfolk är överens…

29 Nov

Företagare, politiker och skolfolk verkar helt överens om en sak.
Att vi ska höja vår utbildningsnivå!
Sveriges konkurrenskraft är beroende av hur hög utbildningsnivå vi skapar. Det är viktigt för demokratin, vår bildning men också ekonomiskt. Idag vet vi genom studier att länder med höga utbildningsresultat får högre tillväxt. Bland annat går det att se en koppling mellan höga resultat i PISA och tillväxtökning.

I länderna som hör till OECD går det att utläsa att kunskapskraven har ökat. För att komma in på arbetsmarknaden krävs minst gymnasienivå. I Sverige har 87% av befolkningen i åldern 25-64 minst en gymnasieutbildning. Finland kommer upp i 83% och snittet i OECD ligger på 74%. Trenden är att det krävs högre och högre utbildning för att nå arbetsmarknaden. Så vi i Sverige har ett bra utgångsläge. Sverige har ett uppbyggt system för högre studier som möjliggör för många att studera vidare. Men idag krävs än mer. Vi måste vässa ytterligare.
Utbildning är viktigt och utbildning kommer bli än viktigare!

Hur ska du höja din utbildningsnivå?

Annonser