Tålamod, tvivel och beslutsångest

18 Feb

Ibland är det som om målet inte kommer fort nog.
Resultat, framgång, känslan av att klara något.
Tålamod och påminnelse att livet är en resa, tänker jag då.
Att nå resultat på en gång gör ju livet lite mer meningslöst.
Motgången är språnget framåt när vi fått distans och överblick.
Säger jag till mig själv för att bli tålmodigare…

Hur ska det gå nu egentligen?
Har du inte tagit dig lite väl mycket vatten över huvudet?
Så kom det igen…det där tvivlet på om något ska hålla.
Tvivlet kring små som stora saker i livet. Kommer handtaget på matkassen släppa eller duger inlägget jag lägger ut? Tvivla inte så mycket Cina. Det gör ju inget om kassen brister eller inlägget blir fel.
Säger jag till mig själv för att bli mindre tvivlande….

Konsten att kunna välja eller inte välja. Många av mina viktiga beslut i livet har präglats av en känsla av slump ( läs Cina har beslutsångest och hamnar därför ofta i slumpdilemman). Gymnasievalet och högskoleutbildningsvalet var ovissa in i det sista.Vårt husköp gick via en privat annons där släktingen som visade huset storrökte inomhus och blev biten av sin hund. Ska vi verkligen köpa detta hus? Jag tror livet tränat mig mycket på att med korta deadline ändå komma fram till ett beslut som håller.
Säger jag till mig själv för att minimera min beslutsångest…
Detta argument håller dock inte vad gäller val av maträtt på restaurang.

beslut

Vad är det som gör att jag tvivlar och får beslutsångest över att välja det ena eller andra? Jag styr ju över mitt liv och vilken väg jag ska gå men likväl känns mycket som en slump. Mitt liv formas och blir summan av mina slumpartade val. Konstig tanke…Den korta stunden innan deadline för ett beslut känns så oviss. Osäkerheten kryper inpå och tankeprocessen accelererar tills det inte finns något annat att göra än att gasa eller bromsa. Slutsatsen är i vilket fall att det är tur det finns slumpartade beslut. För mig har det varit utvecklande och bra att sakna tålamod, tvivla och ha beslutsångest. Annars hade jag ju inte kommit dit jag är idag! 😀

Annonser

Utbildning utanför väggarna = betyg uppåt väggarna?

17 Feb

Vi står vid ett vägskäl.
Det bubblar i skolsverige och medierna är fyllda av åsikter om huruvida vi ska ha betyg i trean eller inte. På ena sidan står de som förspråkar en skola med kontroll, betyg, mätningar och prov. På andra sidan de som anser att lärande, innovation och motivation ska forma skolan.

betyg2

Utbildning är så mycket mer än väggarna i ett klassrum. Kunskap är så mycket mer än det lättmätta och som kan jämföras mellan länder utan kulturellt sammanhang. Utbildning sträcker sig långt ut åt alla håll. Att kunna värdera kunskap och framgångar i andra miljöer är något som skolsystemen ännu inte kan hantera fullt ut men som säkerligen blir allt viktigare i framtiden eftersom kunskapmassan växer lavinartat. ”Varannan dag skapar vi nu så mycket information som vi gjorde från civilisationens början fram till 2003”, säger Eric Schmidt, tidigare VD för Google. Två dagar!

Eller, Cina, varför skriver du om kunskap egentligen? I en accelerande kunskapsvärld torde ju konsten att navigera och hantera sin kunskap bli centralt. Att kunna utveckla sitt lärande och hitta strategier. Information är makt. Och vi har denna makt, mer än någonsin tidigare. En tweet, en blogg eller ett inlägg på fb kan betyda mycket mer än de tidigare gjort. Idag finns kraften att skapa informationen, dela den, och förstärka den. Det är viktigt att förstå och hantera i dagens samhälle men var totalt oviktigt för tio år sedan. Så här kommer det alltid att vara. Viktig kunskap och prioriterat lärande varierar över tid och är kontextberoende. Tror vi annat kan jämförelser bromsa utvecklingen istället för att utveckla.

Vad mäter vi i skolan? Med en galopperande kunskapsmassa kan mätningarna mer och mer liknas vid små stickprov som ingalunda kan fånga en hel människas lärande. En engelsk professor, som jag läst om men inte minns namnet på, sa en gång att tentor är varken ett mått på intelligens eller kunskap, det handlar om att få in din professor i huvudet och kunna att räkna ut vad kommer att vara på tentan. Ju mer vi mäter desto större är kanske risken att det blir så? Lärande sker bäst utifrån varje individs förutsättningar. Vi kan inte tillåta att lärandet blir passivt. Att fokusera på prov, betyg och mätningar riskerar medföra att det reella lärandet blir passivt, den inre motivationen sjunker och att eleven fokuserar på att svara det läraren vill veta.

Skolinspektionen har gjort en forskningöversikt som beskriver hur skolan ska bli framgångsrik genom att vila på vetenskaplig grund. De viktigaste faktorerna för att förbättra elevers resultat är läraren. Lärarens förmåga, kompetens och engagemang:
”Hattie (2009) som genomfört den hittills mest omfattande analysen av resultat av ett större antal andra studier (metaanalys) inom området, har framhållit betydelsen av hur läraren agerar och vilken typ av undervisnings­situationer läraren skapar. Goda relationer mellan lärare och elever och höga förväntningar från lärarens sida på samtliga elever har visat sig ha påvisbar betydelse i detta sammanhang. Andra viktiga faktorer är lärarens förmåga att fokusera på vad som är väsentligt i undervisningen, och att elever ges regel­bunden återkoppling. Om detta råder en hög grad av samstämmighet i både internationell och svensk forskning. Inledningsvis visar forskningen att lärare som lyckas påverka elevernas resultat i positiv riktning besitter en kombination av flera kompetenser och förmågor.”

Att mäta mer och tidigare nämns inte med i Skolinspektionens sammanställning. Snarare varnar forskare för att betyg medför en tidigare sortering och stämpling av elever. Alla kan inte vara i samma utvecklingsfas samtidigt. Det kommer aldrig att ske. Men alla kan lära bättre. Lärande ska ske och sker bäst utifrån varje individs förutsättningar och när eleverna lärt sig att lära sig att lära sig.

apple

Skolan ska lära för framtidens samhälle. Det innebär att skolan ska vara en plats där samhällsförändringar sker. Att utbilda elever till självständiga, innovativa tänkare som kan förändra världen efterfrågas av näringslivet och framtidsanalytiker. Då måste vi ju utveckla tanken och lärandet. ”Vi är på väg mot en ekonomi där tänkandet och tanken, inte kunskapen i sig, är själva tillväxtmotorn. Då krävs att såväl ungdomsskolan som universitet och högskolor tar täten i att träna individer i tänkandets hantverk och att de tar sig ur det flerhundraåriga system som är föga anpassat till dagens snabbrörliga, öppna och horisontella värld och hittar sin roll i en tankebaserad tid.” Mats Lindgren, VD Kairos Future

Andra tankar om kärlek…

14 Feb

Att visa kärlek kan se så olika ut.

Idag tänker jag att ett av de mest kärleksfulla handlingar någon kan göra, för en annan, är låta människan falla. Ett fall är vägen tillbaka. En människas förändring kan nog ibland bara ske när botten är nådd. Då är det en kärleksfull handling att låta det ske.

Jag vet, det låter brutalt men så tänker jag idag.
Vid botten finns vi för att samla ihop bitarna igen och hjälpa människan att helas. Men att finnas är en sak. Den permanenta ändringen kan bara ske inifrån. Viljan att samla spillror måste människan själv ha.

Att falla är nog svårast.
Första ihopsamlingen av spillrorna är tuff.
Sen blir stegen bara lättare och lättare.

Omständigheter och tillfälligheter färgar våra liv på olika sätt men du kan alltid välja vilken färg du vill ha. Att byta färg kan vara ett stort steg. Men du kan också skifta små nyanser.

Kärlek till människor som faller.
Kärlek till människor som samlar spillror.
Kärlek till människor som byter nyans eller färg.

Kärleksbomba

14 Feb

Det är för lite kärlek i skolan av idag.
Det behövs bomber av kärlek.

Häromdagen skrev jag om att skolan får mycket offentlig kritik. Idag tänker jag att vi ska kärleksbomba oss ur den negativa spiralen. Om alla i skolan kärleksbombar varandra och sina elever kommer vi säkerligen erhålla både bättre resultat och bättre arbetsmiljö. Kärleksbombning, skolans nya resurs. Visst låter det kul! 😀

love

Börja din morgondag med att bekräfta och ge beröm, ös i mängder över allt och alla.
Lyft människors goda sidor.
Ärligt…

I framtidens skola där kreativitet och innovation blir mer centralt måste detta till. I en reproducerande skola är det mindre viktigt. Kanske inte sant men visst finns det en logik i resonemanget?! För mig är framtidens skola kärleksfullare, kreativare och innovativare. Det får konsekvensen att elever som gått i den skolan kommer bidra till ett kärleksfullare samhälle.

Glad kärleksbombningsdag på er! ❤

Vi lever i möjligheternas tid

12 Feb

Vi lever i möjligheternas tid läste jag idag. Så klokt skrivet av en klok människa. Men det finns en baksida/framsida med denna klokskap. Jag får syn på min egen baksida. Ibland blir jag trött på mig själv. Jag vill så mycket med skolan men ändå upplever jag mig själv som gnällig, jobbig och negativ.Varför gör hon på detta viset?

rumpnissar

Ja, varför gör jag på detta viset?
Kanske är det för att skolan har en så viktig funktion i samhället att jag verkligen vill eftersträva en skola för alla där möjligheter att lyckas skapas för alla dess olikheter. Misslyckade betyg i nian vet vi har en stark koppling till utanförskap och därför borde det förebyggande arbetet och tidiga insatser än mer betonas. Men inte hjälper det att klaga. Det är ju konstruktiva förändringar och förstärkningar av det positiva som utvecklar mest. Så låt oss lägga fokus på det istället.

Lärarna sliter varje vecka för att alla elever ska få bästa förutsättningarna för att lyckas. Deras slit når måhända till anhöriga runt barnen men ingalunda till den stora massan. Här måste det till en förändring. Så länge media, politiker och fackorganisationerna levererar negativa beskrivningar får skolan lida och statusen sjunker. Det finns otroligt mycket som är bra om som vi ska vara nöjda med.
Dagligen gör lärare skillnad för våra elever.
Dagligen genomförs fantastiska lektioner som utvecklar elevernas lärande.
Dagligen får elever känslan av att duga och kunna.

Vi finner det vi söker så min uppmaning är att vi alla hjälps åt att lyfta skickliga lärare, ta del av framgångsrika lektioner och lära av de som lyckas. Låt oss alla tala gott om lärarna och Sveriges skolor!
Vi lever i möjligheternas tid!

Det är i stunder som denna jag känner mig extra stolt över att vara svensk.

11 Feb

Lawrence Kaala och Jimmy Sswerwadda misshandlades svårt i Uganda.
De misshandlades av polis för att de var gay.
I Uganda är homosexuella utsatta och riskerar sina liv om de öppet skulle visa sin läggning.
Lawrence och Jimmy lyckades, efter misshandeln var och en för sig, fly till Sverige ovetandes av var den andre tog vägen. Alldeles nyligen återförenades de och för en vecka sedan gifte de sig.
Det är i stunder som denna jag känner mig extra stolt över att vara svensk.

d59990bbd981afe6dbeba7120179d9

Att hitta flow…

9 Feb

71 grader.
Det är brantare än fritt fall på Skara Sommarland.
Det är vinkeln på dagens störtlopp i Schladming när det är som brantast.
Här kör de i över 125 kilometer i timmen.

Vad krävs för att klara detta?
Mod, styrka både fysiskt och psykiskt, balans, teknik och flow…
Flow är det där sköna tillståndet som infinner sig när vi gör något utmanande och gör det bra.
Flow är när allt klickar på plats eller att något bara flyter på utan känsla av ansträngning. Som om det vore magiskt förutbestämt att det ska gå.

Tiden blir obetydlig kanske rinner den i väg utan att vi märker. Vi skärmar av omgivningen och har en intensiv närvaro på uppgiften. Flow är en mycket intensivt angenäm upplevelse som infinner sig när vi är aktiva och anstränger oss på något sätt. Att bli uppfylld och känna ett välbefinnande mitt i utmaningen är så häftigt.

Var upplever du flow?
Jag kan få det tex i joggingspåret, av en utmanande uppgift på jobbet, när jag bloggar eller av sång.
Det är mina intressen som styr mitt flow men också vilka kompetenser jag har och utvecklar.
Kanske är det i ett flow jag presterar allra bäst?

För mig innebär flow ett tillstånd jag eftersträvar. Min motivation hämtar kraft och jag blir både effektivare och produktivare. Det betyder att jag lyckas bättre med flow. Flow- att få ett flöde som ger en känsla att livet flyter på av sig själv.

flow

Så sök:
• Utmaningar. Hittar du dem utvecklar du ditt mod, din vilja och ditt intresse.
• Ansträngningar. Genom ansträningar tränar du upp din koncentration och envishet
• Resultat. I ett flow kommer du känna att du är på rätt väg
• Belöning. Ett flow ger glädje i stunden och självkänsla i längden

Ut och sök dina flow. Det lönar sig och livet blir så mycket häftigare!
Idag har Axel Lund Svindal flow.
Vilken dag har du flow?